آمار بالای شکنجه کودکان در زندان های رژیم صهیونیستی

دو شنبه 23 بهمن 1396 - 12:26:23
آمار بالای شکنجه کودکان در زندان های رژیم صهیونیستی

رام الله- الکوثر: باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد 60 درصد از کودکان و نوجوانان اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی مورد شکنجه قرار گرفته اند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  دربیانیه باشگاه اسرای فلسطینی آمده است :کودکان و نوجوانان فلسطینی از روز بازداشت و هنگامی بازجویی مورد انواع شکنجه؛ مانند بازداشت وقت بامداد، ضرب و شتم، گذاشتن بدون غذا و آب و بازجویی به مدت طولانی قرار می گیرند.

در این بیانیه به اسناد شکنجه مصطفی البدن 17 ساله و فیصل الشاعر 16 ساله و احمد الشلالده نیز ارائه شده است.

آمارهای رسمی فلسطین حاکی از وجود 6400 فلسطینی از جمله بیش از 300 کودک در زندان های رژیم صهیونیستی  است.


اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف