عربستان با آوارگان روهینگیایی چه رفتاری دارد؟

دو شنبه 23 بهمن 1396 - 16:51:7
عربستان با آوارگان روهینگیایی چه رفتاری دارد؟

تهران- الکوثر: بیش از  ۲۵۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی در شرایط اسفباری در زاغه های اطراف مکه زندگی می کنند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، پناهجویان روهینگیایی در عربستان در بهترین حالت به شغل رانندگی تاکسی مشغول هستند. اما اکثر آنها کارهای دشواری همچون رفتگری، حمل بار، نجاری و سبزی فروشی انجام می دهند.

همچنین حدود ۴۰ درصد از مسلمانان میانماری که در عربستان زندگی می کنند با مشکل اقامت در این کشور روبرو هستند.

این در حالی است که برخی خانواده های روهینگیا در قبال دریافت کمک مالی دختران کم سن و سال خود را به عقد مردان کهنسال و بیمار در می آورند.

وزارت کشور عربستان در ماه نوامبر (آبان ماه) برنامه ای را آغاز کرد که به موجب آن در طرحی شش ماه به مهاجران فاقد اجازه اقامت اجازه داده می شود به کشور خود بازگردند. پس از پایان این دوره شش ماهه مهاجران غیرقانونی ممکن است توسط پلیس عربستان بازداشت شوند.

این در حالی است که پناهجویان روهینگیا به دلیل سرکوب شدید اعضای این اقلیت در میانمار در عمل امکان بازگشت به این کشور را ندارند.


اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف