تصویر کمتر دیده شده از شهید عماد مغنیه

دو شنبه 23 بهمن 1396 - 20:58:51
تصویر کمتر دیده شده از شهید عماد مغنیه

الکوثر _ لبنان

تصویری از لباس منقش به چهره امام خمینی (ره) بر تن شهید مغنیه.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف