حضرت آیت الله سیستانی فرمودند

دو دعا را بنده هیچگاه در نمازشب ترک نمیکنم

دو شنبه 23 بهمن 1396 - 21:11:9
دو دعا را بنده هیچگاه در نمازشب ترک نمیکنم

 كلام معرفت | حضرت آیت الله سیستانی : دو دعا را بنده هیچگاه در نمازشب ترک نمیکنم.

1. دعا به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .

2. دعا به شخص آیت الله خامنه ای.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف