زندگی بدون موجودی بیگانه به نام "اسرائیل"

پنج شنبه 26 بهمن 1396 - 10:12:34

فیلمی نادر از شهرهای مختلف فلسطین (حیفا، یافا، صفد، ناصره، قدس و عکا) در 79 سال پیش (1939). زندگی بدون موجودی بیگانه به نام "اسرائیل" جریان داشت.

برای دیدن سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید