زندگی بدون موجودی بیگانه به نام "اسرائیل"

پنج شنبه 26 بهمن 1396 - 10:12:34

فیلمی نادر از شهرهای مختلف فلسطین (حیفا، یافا، صفد، ناصره، قدس و عکا) در 79 سال پیش (1939). زندگی بدون موجودی بیگانه به نام "اسرائیل" جریان داشت.

برای دیدن سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف