همان حرف امام را تکرار می کنم که آمریکا هیچ غلطی نمی تواندبکند..

یک شنبه 29 بهمن 1396 - 23:43:6

رهبر انقلاب،امروز: نهال جمهوری اسلامی به درختی تناور تبدیل شده ونمیتوانندآن را تکان دهند. تهدیدها رامیدانم ولی همان حرف امام را تکرارمیکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتواندبکند

برای دیدن سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف