عمار حکیم درباره «امام خامنه ای» به الکوثر چه گفت؟

چهار شنبه 2 اسفند 1396 - 12:43:2

تهران-الکوثر: عمار حکیم رئیس جریان ملی حکمت عراق، حضور آیت الله خامنه ای در صدر نظام جمهوری اسلامی و شناخت عمیق ایشان از عراق را یکی از عوامل مهم وجود روابط ممتاز کنونی بین عراق و ایران دانست و گفت وجود ایشان مایه افتخار ما است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، عمار حکیم با شرکت در برنامه «لقاء خاص» شبکه جهانی الکوثر همچنین هرگونه حضور نیروهای رزمی بیگانه در خاک عراق را مردود دانست.

سه پیروزی اصلی دولت و ملت عراق

رئیس جریان ملی حکمت عراق درباره پیروزی هایی که اخیرا دولت و ملت عراق به آنها دست یافته است گفت: ملت عراق و نیروهای سیاسی و دولت و نیروهای مسلح و در راس آنها مرجعیت عالی دینی در تحقق سه پیروزی اصلی نقش داشتند: نخست، پیروزی نظامی بر اشغالگری داعش؛ طبعا این سخن به معنای پیروزی کامل بر داعش نیست. هسته های نهفته داعش همچنان وجود دارند و مقابله با تفکر افراطی از آن نیازمند زمان است. همچنین ارتش بیوه ها و یتیمان و شهرهای ویران شده و بسیاری دیگر نیاز به رسیدگی و بازسازی دارد ولی پیروزی بر اشغالگری داعش تحقق یافت و اکنون در هیچ نقطه ای از خاک عراق پرچم سیاه داعش در اهتزاز نیست. پیروز دوم، پیروزی جامعه عراق بر طایفه گرایی و محاصره آن تا حد زیاد و احیای همبستگی و همزیستی است. پیروزی سوم، پیروزی سیاسی برای حفظ یکپارچگی عراق با توجه به وجود برنامه هایی برای جدایی طلبی و ایجاد دو دستگی است که عراق در ماه های اخیر با آن مواجه بود و ما به لطف خدا و با خردورزی و آرامش و اجرای قانون اساسی و قانون توانستیم فتیله بحران را پایین بکشیم و به عراق یکپارچه بازگردیم.

اکنون برای دوره جدیدی آماده می شویم و این دوره با انتخاباتی همراه است که در ماه های آینده برگزار می شود و عراق از دوره بی ثباتی وارد دوره ثبات و تشکیل دولت می شود. در این راستا چالش های جدیدی در برابر ما قرار دارد که به تامین خدمات و رفاه و مسکن برای شهروندان و مبارزه با فساد و تحکیم همبستگی جامعه و تقویت گشایش منطقه ای و بین المللی و رونق بخشیدن به اقتصاد و... مربوط می شود. به این ترتیب احساس می کنیم کشور از تنگنا خارج می شود و به سمت آینده پیش می رود و فرصت های درخشانی در برابر آن قرار دارد. اگر انتخاب مردم عراق در این مرحله انتخابی دقیق و درست باشد ما تیمی قوی و مقتدر خواهیم داشت که می تواند پیروزی های نظامی و اجتماعی و سیاسی را به پیروزی واقعی در ساخت کشور و تحقق رفاه برای مردم تبدیل کند.

علت روی آوردن کشورهای عربی به توسعه روابط با عراق

عمار حکیم درباره علت علاقه نشان دادن کشورهای عربی به توسعه روابط با عراق پس از مدتها تنها گذاشتن این کشور در برابر مشکلات و بحران ها گفت: این رویکرد نتیجه پیروزی هایی است که عراق به دست آورده است. عراق وقتی قوی باشد مورد احترام همه خواهد بود. عراق وقتی در آن طایفه گرایی باشد موجب برانگیختن حساسیت کشورهای منطقه می شود. گشایش کنونی کشورهای منطقه به روی عراق نتیجه پیروزی های نظامی و اجتماعی و سیاسی است. هرچقدر عراق قدرتمندتر باشد، دیگر کشورها به ارتباط با آن راغب تر خواهند شد.

رئیس ائتلاف ملی عراق درباره راز قدرت عراق نیز گفت: قدرت عراق ناشی از تاریخ و انسجام آن و پایبندی آن به ارزش ها و فداکاری های مردم و نیروهای مسلح و بسیج مردمی و حلقه زدن دور مرجعیت عالی و دفاع از وطن و آبرو و سرزمین و مقدسات و صبوری و شکیبایی و پایداری در برابر بلایای دهه اخیر است. این پیروزی ها به برکت خون شهدا به دست آمده است.

اهداف و برنامه های جریان ملی حکمت

عمار حکیم درباره علت تشکیل جریان ملی حکمت و اهداف آن نیز گفت: جریان ملی حکمت جریانی برای جوانان عراق است. این جریان تشکیل شد تا همسو و منسجم با اوضاع جدید در عراق باشد. عراق سال 2018 با عراق سال 2003 تفاوت دارد. ما جمعیت جوان بزرگی داریم. 90 درصد مردم عراق زیر 50 ساله اند و 70 درصد آنها زیر 35 ساله هستند و 40 درصد زیر 16 سال دارند. این ارقام ایجاب می کند نیروی سیاسی جوانی وجود داشته باشد که بتواند با این موج عظیم انسانی تعامل کند. این جوانان، خواسته ها و دغدغه ها و رویاها و نیازهای متفاوتی دارند و لازم است نیرویی سیاسی برای تعامل با این واقعیت وجود داشته باشد و روی آن سرمایه گذاری کند و آن را توسعه دهد و صدای این جوانان باشد.

حکیم افزود: جریان ملی حکمت چهار ویژگی اصلی دارد: نخست، تشکلی از جوانان است و تا حد زیادی به جوانان تکیه دارد و نقش های مهمی در زمینه های مختلف به جوانان می دهد. دوم، جریان ملی حکمت به زنان توجه دارد که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند. میزان حضور زنان عراق در دانشگاه ها و در جمع نخبگان بیش از 50 درصد است از این رو زنان عراقی توانا و فهمیده هستند. به همین علت ما سهم ثابتی را در جریان ملی حکمت برای زنان در نظر گرفتیم که شامل اعضای کنگره سراسری و دفتر سیاسی و همه مراکز تصمیم گیری می شود که حضور زنان در آنها نباید کمتر از 25 درصد باشد. اختصاص این سهم چشمگیر برای زنان در عراق و در منطقه بی سابقه است. ویژگی سوم جریان حکمت، ملی گرایی آن است. داخل جریان ملی حکمت رهبرانی از قشرهای مختلف عراق اعم از شیعه و سنی و عرب و کرد و ترکمن و شبک و فیلی و مسلمان و مسیحی و صابئی و ایزدی هستند و این فرصتی فراهم می کند که این جریان، نماینده همه ملت عراق باشد. ویژگی چهارم جریان حکت، داشتن برنامه و دیدگاه برای ساخت کشور است و ما تاکید داریم از مرحله شعار و حرف عبور کنیم و راه حل هایی علمی و روشن برای مواجه شدن با چالش های کشور بیابیم.

روابط با مجلس اعلای اسلامی پس از تشکیل جریان حکمت

رئیس جریان ملی حکمت درباره روابط خود با همکاران سابقش در مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: روابط من با رهبران مجلس اعلا روابطی خوب و برادرانه و دوستانه و تاریخی است. جدا شدن جریان ملی حکمت از مجلس اعلا بیانگر وجود دیدگاهی جدید درباره واقعیت جامعه عراق و ماهیت نیازهای آن در مرحله جدید است. ما می توانیم در میدانی وسیع تر در کنار هم باشیم ما هرکدام بر برخی جنبه های این جامعه تمرکز داریم که جامعه به آن نیاز دارد چرا که هر گل یک بویی دارد. در یک تشکل وقتی دیدگاه ها درباره خط مشی ها و اولویت ها متفاوت باشد طرفی که قوی تر است آن تشکل را حفظ می کند و طرف ضعیف تر به دنبال تشکیل جریان دیگری می رود. ما جریان دیگری تشکیل دادیم تا با برادرانمان به علت متفاوت بودن خط مشی ها و دیدگاه ها در میدان عمل، دچار اختلاف نشویم. در راهبردها بین ما توافق نظر وجود دارد ولی در تاکتیک ها و در عمل و سیاست ها و اولویت ها ممکن است دیدگاه ها متفاوت باشد.

سرانجامِ ائتلاف جریان حکمت با ائتلاف النصر

عمار حکیم در پاسخ به این سئوال که چرا شما وارد ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی شدید و سپس از آن خارج شدید؟ گفت: ما به این ائتلاف دعوت شدیم و نیروهای مهم دیگری نیز در این ائتلاف حاضر بودند. ما فکر کردیم این فهرست می تواند مرکز ثقل باشد و فهرست گسترده و متنوعی تهیه کند که بتواند طرحی فراگیر و ملی برای بعد از انتخابات ارائه کند. اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تشکیل چنین ائتلاف وسیعی پیش از برگزاری انتخابات ممکن نیست. تعداد تشکل هایی که در ائتلاف النصر جمع شد بسیار زیاد بود و به 28 تشکل رسید که مدیریت کردن این تشکل ها و بلندپروازی های آنان و تشکیل فهرست و تحقق اهداف آنها اقدامی دشوار بود. به همین علت ما و العبادی و دیگر فهرست ها تصمیم گرفتیم جداگانه وارد انتخابات شویم و بعد از انتخابات بر اساس شرایط آن زمان می توان به تفاهم ها و ائتلاف هایی برای تشکیل کابینه دست یافت. ما بعد از انتخابات برای تشکیل ائتلاف به سراغ گروه هایی می رویم که دیدگاه آنها درباره ساخت کشور به دیدگاه ما نزدیک باشد زیرا اصل برای ما ساخت کشور است. ولی روابط را با همگان حفظ می کنیم.

حکیم درباره دیدگاه خود درباره ائتلاف الفتح نیز گفت: ائتلاف الفتح بدون شک تشکلی جدید و منحصر به فرد در صحنه سیاسی عراق است 18 تشکل در قالب این ائتلاف با یکدیگر ائتلاف کردند و برای آنان آرزوی موفقیت داریم. این تنوع گروه ها و ائتلاف ها، به ملت عراق امکان خوبی می دهد تا انتخاب کند و میزان مشارکت در انتخابات را افزایش می دهد.

چرا تلاش ها برای جلوگیری از همه پرسی در کردستان شکست خورد؟

رئیس جریان ملی حکمت که روابط خوبی با احزاب کردستان عراق دارد درباره علت موفق نبودن تلاش هایش برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی درباره جدایی کردستان از عراق گفت: مبنای روابط ما با دیگران، منافع ملی است. همواره با کردها رابطه خوبی داشته ایم. بر یکپارچگی عراق تاکید داریم. وقتی وحدت عراق هدف قرار گیرد باید بایستیم و اعتراض کنیم و خطرات چنین اقدامی را گوشزد کنیم. به همین علت پیش از همه پرسی، گفتگوهایی طولانی پشت درهای بسته و به دور از چشم رسانه ها با دوستانمان در منطقه کردستان انجام دادیم و تلاش کردیم خطرات چنین اقدامی را که نه به نفع عراق و نه کردستان و نه منطقه است به آنان بفهمانیم. اما آنها باورهای خاصی داشتند. وقتی از تشویق آنها به تغییر عقیده پشت درهای بسته ناامید شدیم لازم شد که علنی دیدگاه خود را بیان کنیم تا مردم کردستان دیدگاه ما را بدانند و حجت را بر همه درباره لزوم حفظ یکپارچگی عراق تمام کرده باشیم. همه پرسی برگزار شد و ما بعد از همه پرسی نیز یک رشته گفتگوها و تماس هایی بدون سر و صدا برقرار کردیم تا فتیله بحران را پایین بکشیم و یکپارچگی کشور را حفظ کنیم و با تلاش های انجام شده توانستیم رهبران بزرگوار کردستان را متقاعد کنیم از این رویکرد دست بردارند و بر عراق یکپارچه تکیه کنند.

وجود «امام خامنه ای» مایه افتخار است

رئیس ائتلاف ملی عراق درباره روابط کشورش با ایران نیز گفت: بدون شک نگاه ما به جمهوری اسلامی ایران و مواضع آن و روابط آن با عراق نگاهی ممتاز است. جمهوری اسلامی بخاطر عراق و مردم عراق برخی خطوط قرمز خود را زیرپا گذاشت. به عنوان مثال زمانی که عراق تحت اشغال بود و این اشغالگری با قطعنامه های سازمان ملل مشروعیت پیدا کرده بود جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که شورای حکومتی موقت عراق را به خاطر عراق و مردم عراق به رسمیت شناخت که در آن شرایط دشوار و پیچیده تشکیل شد. از آن زمان تاکنون همواره می بینیم که جمهوری اسلامی ایران حامی و یاور سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی عراق بوده است. در خصوص مبارزه با داعش، ایران موضعی منحصر به فرد داشت و در لحظه ای که نزدیک بود عراق دچار فروپاشی شود و ارتش عراق عملا فروپاشید و داعشی ها در سایه سکوت کامل طرف های بین المللی و منطقه ای و نادیده گرفتن این خطر راهبردی و بی سابقه برای عراق و منطقه و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی تا پشت دروازه های بغداد رسیدند، جمهوری اسلامی در کنار ملت عراق ایستاد و هرچه در اختیار داشت اعم از تجربه و نیرو و سلاح و جنگ افزار و همه امکانات لجستیکی و آموزشی و مستشاری را در اختیار ملت و دولت عراق قرار داد. این خدمات و این نقش آفرینی ایران، تاثیری عظیم داشت.

حکیم افزود، آنچه رابطه ما را با جمهوری اسلامی ایران متمایز می کند حضور «امام خامنه ای» مدظله العالی در رأس نظام جمهوری اسلامی است زیرا ایشان از شخصیت هایی است که دهها سال است به عراق توجه دارد و اوضاع عراق را عمیقا درک می کند. ایشان مدتی در حوزه نجف اشرف به سر برد و همواره اوضاع در منطقه و عراق را دنبال می کرد. وجود چنین شخصیتی در راس نظام ایران با چنین آگاهی عمیقی از اوضاع عراق، قطعا موجب موضع گیری های دقیق ایران درباره عراق می شود که در آن مقدار زیادی حکمت و عمق وجود دارد و ما به وجود ایشان نه فقط به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران بلکه حامی ملت عراق که شرایط عراق را درک می کند افتخار می کنیم.

با حضور نیروهای بیگانه در عراق مخالفیم

رئیس جریان ملی حکمت در تشریح موضع خود درباره حضور نیروهای نظامی بیگانه در خاک عراق گفت: در حقیقت حتی زمانی که اشغالگری داعش ادامه داشت و داعشی ها پشت دروازه های بغداد بودند ما با حضور هر جنگجوی خارجی در خاک عراق مخالف بودیم و می گفتیم نیازی به جنگجو نداریم و عراقی ها به اذن خدا و با بازوی فرزندانشان می توانند نبرد نظامی را مدیریت کنند. عراق از دیگران در زمینه های خدمات مستشاری، پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی، آموزش و تجهیز نیروها و پوشش هوایی کمک گرفت. این موضع عراق در زمانی بود که داعش 40 درصد خاک عراق را در اختیار داشت پس اکنون که عراق عاری از اشغالگری داعش است قطعا پافشاری بیشتری بر این مسئله دارد. قطعا ما باقدرت و باشدت با هرگونه حضور نظامی و رزمی هر طرف خارجی در عراق مخالف هستیم و با جدیت تلاش خواهیم کرد اطمینان یابیم چنین جنگجویانی در خاک عراق حضور ندارند. ائتلاف ملی عراق از جمله جریان ملی حکمت به شدت با هرگونه حضور رزمی نیروهای خارجی در خاک عراق مخالف است. این از خطوط قرمز ما در زمینه ساخت کشور است و بعد از انتخابات عراق، موضعی قاطع در این زمینه اتخاذ خواهد شد.


برای عضویت در کانال تلگرام فارسی شبکه الکوثر اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف