بازسازی صحنه ترور مالکوم ایکس + فیلم

پنج شنبه 3 اسفند 1396 - 10:1:41

تهران الکوثر: صحنه ترور مالکوم ایکس رهبر مسلمان سیاه پوستان آمریکا در فیلم «مالکوم ایکس» بازسازی شد.

مالکوم ایکس (مالکوم شباز) که تلاش زیادی برای مقابله با تبعیض نژادی در آمریکا و گسترش اسلام در بین سیاه پوستان آمریکا انجام داد روز 21 فوریه سال 1965 به دست سه افراط گرا با شلیک 15 گلوله در یک سالن سخنرانی در منهتن نیویورک ترور شد. 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف