تعیین مجازات سنگین برای توهین به اعضای مجلس شورای سعودی

یک شنبه 6 اسفند 1396 - 12:40:33
تعیین مجازات سنگین برای توهین به اعضای مجلس شورای سعودی

تهران- الکوثر: احمد المحیمید مشاور حقوقی و نویسنده سعودی هشدار داد که توهین به اعضای مجلس شورا می تواند مجازاتی تا یک سال زندان و نیم میلیون ریال سعودی جریمه به دنبال داشته باشد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، طی روزهای گذشته برخی از اعضای مجلس شورای سعودی، طرحی برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان سعودی مطرح کردند که با غیر سعودی ازدواج کرده اند. برخی در شبکه های اجتماعی ضمن اعتراض به این طرح، نمایندگان موافق از جمله خانم دکتر "اقبال درندری" را «دارای منافع خارجی پلید» خواندند. 

فعالان توییتری خانم درندری را آماج انتقادات و اتهامات خویش ساختند و او نیز از «عبد الله ال الشیخ» رئیس مجلس شورا درخواست کرد از اعضای شورا، حمایت حقوقی شود.


اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف