انتقال برخی اجساد جانباختگان سانحه هواپیمایی به سی سخت

جمعه 11 اسفند 1396 - 13:44:32

تهران - الکوثر: در سیزدهمین روز عملیات سقوط هواپیما لحظاتی پیش اجساد برخی  از جانباختگان این سانحه به سی سخت منتقل شد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف