اقدام دیگر شاه بحرین برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

شنبه 12 اسفند 1396 - 22:36:53
اقدام دیگر شاه بحرین برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

منامه- الکوثر: شاه بحرین با هدف عادی سازی روابط با اسرائیل دستور احداث مرکز جهانی با موضوع "هم‌زیستی مسالمت آمیز " را صادر کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دستور داده است مرکز مذکور «مرکز جهانی ملک حمد برای همزیستی مسالمت آمیز» نام گذاری شود.

خلیفه بن حمد آل خلیفه از سوی پادشاه بحرین به عنوان رئیس این مرکز منصوب شده است.

همچنین از جمله اعضای اصلی این مرکز، هیئت بحرینی است که اخیرا برای رساندن پیام صلح به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود.

تاسیس مرکز همزیستی مسالمت آمیز در بحرین در حالی از سوی پادشاه این کشور صورت می گیرد که شیعیان این کشور از سوی نیروهای وی و رژیم این کشور سرکوب می شوند.


اخبار بحرین را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف