پرچم فلسطین در دست یهودی کوچک

دو شنبه 14 اسفند 1396 - 16:50:44
پرچم فلسطین در دست یهودی کوچک

امروز همزمان با نشست لابی اسراییل (ایپک) در واشنگتن دسی، خیلی از مقامات کشورهای عربی در اعتراضات ضد صهیونیستی - آمریکایی روبروی کاخ سفید شرکت نکردند و نیامدند اما یک پسر یهودی اهل نیویورک جور همه را کشید!

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف