نقاشی شادی ابو عبدلله از سردار سلیمانی

سه شنبه 15 اسفند 1396 - 15:9:11

تهران - الکوثر: هنرمند فلسطینی درغزه بمناسبت ۳۹مین سال پیروزی انقلاب ایران تصاویر افرادی که تحت تاثیر انقلاب در منطقه و جهان جریان ساز شده اند از جمله قاسم سلیمانی را نقاشی کرده است

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف