تصویر شهید عماد مغنیه در محل شهادتش

سه شنبه 15 اسفند 1396 - 17:53:26
تصویر شهید عماد مغنیه در محل شهادتش

تصویر شهید عماد مغنیه در محل شهادت وی در کفرسوسه دمشق ،اثر ترکش های بمب (روی میله) هنوز باقی مانده است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف