پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی ادامه دارد

چهار شنبه 16 اسفند 1396 - 8:47:15

ویدیو از حموریه در غوطه شرقی درباره برافراشتن پرچم سوریه در این روستا

اخبار سوریه را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف