مخالفت انگلیسی ها با ولیعهدسعودی

چهار شنبه 16 اسفند 1396 - 15:11:59

گروههای ضد جنگ و فعالان حقوق بشر و اقشار مختلف مردم انگلیس اینگونه به جنایات سعودی واکنش نشان دادند

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف