خوشامدگويي انگلیسی به محمد بن سلمان

چهار شنبه 16 اسفند 1396 - 17:36:0

نمايندگان مجلس عوام انگليس، ترزا می نخست وزير اين کشور را به علت خوشامدگويي به وليعهد سعودي هو کردند

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف