توجیه عجیب ژنرال انور عشقی ازعادی سازی روابط عربستان و اسرائیل

پنج شنبه 17 اسفند 1396 - 12:19:20
 توجیه عجیب ژنرال انور عشقی ازعادی سازی روابط عربستان و اسرائیل

تهران - الکوثر:  توجیه عجیب ژنرال انور عشقی از گشودن حریم هوایی عربستان بر هواپیماهای هندی عازم اسرائیل: این گرم شدن روابط نیست! ما از تحریم احمقانه به تحریم هوشمندانه حرکت می کنیم!

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف