دوماه آینده سرنوشت ساز در خاورمیانه

پنج شنبه 17 اسفند 1396 - 16:12:26
دوماه آینده سرنوشت ساز در خاورمیانه

درسوریه بحران در سه نقطه (عفرین ،غوطه ومنطقه نفتی وگازی  شرق وکناره چپ رودفرات) در شرایط حاد درخدمت منافع و مطامع بازیگران بین المللی ومنطقه ای  روندی سیال و داغ  ومتجول را طی می کند.

تهران- الکوثر:   اکبر قاسمی ، کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: اجلاس ثابت سران عرب همواره اوائل مارس برگزار می شد ،دلیل اصلی تاخیر آن درواقع تعویق جلسه به بعداز پخت وپز اجلاس کمپ دیوید در ماه آوریل است که ترامپ روی دو موضوع درحال شکل دهی به پلان نهایی خود است که این دودستاورد چنانچه به نتیجه برسد دستاورد بزرگی درعرصه ناموفق سیاست خارجی او به شمار می آید:
این پلان آثار فراوانی برای جمهوریخواهان درانتخابات میان دوره ای نوامبر سالجاری خواهد داشت .
موضوع اول وحیاتی وراهبردی ترامپ شکل گیری یک توافق اسرائیلی و فلسطینی که توسط گرینبلات مشاورخاص وزارت خارجه آمریکا درامورفلسطبن با چراغ خاموش   درحال شکل گیری است.
کمیته عربی شش کشور مصروعربستان و امارات وبحرین ومغرب و اردن نیز درحال مشارکت ومساعدت  برای  شکل دهی این پلان  هستند . 
چنانچه این توافق درکمپ دیوید شکل گیری شود چکش نهایی ان رادر اجلاس سران عرب بعدازاجلاس کمپ دیوید خواهد زد.

موضوع دوم،  حل اختلاف چهار کشور عربی با قطر با رایزنی جانشین معاون برنامه ریزی سیاسی وزارت  خارجه آمریکا و مشاورت کهنه کاری همچون آنتونی زینی وزیردفاع اسبق امریکا ودرراستای احیای ابتکار عمل کویت درحال شکل گیری است .
ترامپ  بااین پلان درصداست که  بتواند بعنوان دومین  بحران مهم درخدمت اهداف و مصالح آمریکا درعرصه خارجی ثبت نماید.

از طریق نتیجه گیری این دو بحران اینها بزعم خود می توانند بهره برداری ایران و متحدین تهران یعنی حزب اله و حماس  و اخوان  را درمنطقه محدود  کرده وعملا دستور کار آمریکایی ها را در منطقه فعال و زمینه اهداف و تحرکات دیپلماسی نفوذ   ایران را خنثی سازند.
در کنار این دو موضوع،  پرونده یمن را به طورکامل به انگلیسی ها ازلحاظ ساختاری ومدیریت بحران درعرضه سیاسی و امنیتی و خدمات رسانی انسانی  واگذار کرده اند .
و این بحران رابا بهره گیری ازچیرگی سنتی لندن دردیپلماسی منطقه حل وفصل نمایند و این قول را خانم ترزامی از محمد سلمان  مستاصل  نیز دیروز گرفته است .
اما سوریه آبستن انواع رخدادهای مبهم بوده است ، آمریکایی ها فعلا درصددحفظ ده پایگاه  و نیروهای دوهزارنفره خود در 20درصد منطقه کردی هستند و راهبرد عدم تصادم رابا هوشیاری بالایی در حال رصد بوده وهمه تحولات مناطق مختلف سوریه واکاهی می نمایند.
ازسوی دیگر آمریکا با کمک ظرفیت فرانسه و آلمان و انگلیس درحال حفاظت ازباقیمانده معارضین سوریه بسرمی برند تادولت سوریه و روسیه کار غوطه را به اتمام نرسانیده و این برگه موفقیت رابه پرونده موفقیتهای امنیتی وسیاسی اضافه نکنند. غربی ها،همچنان آهنگ و خط عدم رسمیت دولت سوریه را در دستور دارند و انعطافی نخواهندداشت . 
ضمن اینکه روسیه نیز با راه اندازی جلسات سری اطلاعاتی با آمریکایی ها درحال تعقیب ردپای اهداف همدیگر و رودست زدن به همدیگر بسر می برند . بااین اولویت، مسکو درصدداست بعدانتخابات 18مارس ،ضربه شصتی رابه امریکاییها درانتقام به حمله به نیروهای روسیه دردستور برنامه ریزی دارند .
همچنین اجلاس وزرای خارجه روسیه و ترکیه و  ایران  در15مارس در واقع درخدمت مانور مسکو برای انتخابات روسیه و تحکیم اهداف اردوغان برای تثبیت جای پای شان درعفرین و ادلب خواهدبود و مانور دولت سوریه برای گسترش جاپای دولت در مناطق آزادشده غوطه را بهمراه خواهد داشت.
چنانچه ایران و روسیه  بتوانند زمینه سر سختی  ترکها رابا دولت سوریه دراجلاس مزبور کاهش و دمشق و آنکارا را درمقابل یارگیری آمریکایی ها برای تضعیف محور مسکو - تهران - دمشق فعال سازند .
عملا دراین مرحله توانسته اند دستاوردی ملموس بدست آورند و اقدام خردمندانه ای را برای مراحل واهداف بعدی  پرونده سوریه ساماندهی وذخیره سازند .


اخبار سوریه را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف