داغ ریگان-داغ ترامپ/ نماهنگ

یک شنبه 20 اسفند 1396 - 12:57:50

رهبر معظم انقلاب :آمریکا آمریکاست! هر کدامشان که سر کار آمدند خیری به ما نرساندند؛ شر رساندند. آن هایی که قبلاً در راس امور آمریکا بودند بیکار نبودند؛ آنها نیز خیلی کار کردند. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر.....

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف