بازگشت آواگان عراقی به خانه هایشان ادامه دارد

دو شنبه 21 اسفند 1396 - 11:18:2
 بازگشت آواگان عراقی به خانه هایشان ادامه دارد

بغداد- الکوثر:  هیئت سازمان ملل در عراق "یونامی"­ روز جمعه از بازگشت ماهانه­ یکصد­هزار آواره از اردوگاه های آوارگان به مناطقشان در این کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، یونامی در بیانیه ای اعلام کرد: در حال حاضر شمار آوارگان عراقی به بیش از سه میلیون و پانصد هزار نفر و شمار آوارگانی که مناطق خود بازگشته اند به بیش از دو میلیون و سیصد هزار­ نفر­ ­می رسد. در ادامه این بیانیه آمده است: تامین مایحتاج­ فوری آسیب دیدگان یکی از اولویت های اصلی سازمان بین المللی مهاجران است.­

در این بیانیه آمده است: "درخواست سازمان بین المللی مهاجرت برای 26 میلیون و هفتصد هزار­ دلار، توجهات را به نیازهای فوری بیش از 700 هزار آواره­ عراقی­ ­که به مناطق خود بازگشته اند جلب کرده است درحالیکه شمار زیادی از آوارگان نیز در سایر کشورها یا سراسر­ عراق­­آواره شده اند، به ویژه کسانی که همچنان ساکن اردوگاه ها یا مراکز غیر رسمی هستند".


اخبار عراق را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف