برگزاری رزمایش نظامی مشترک امریکا و عربستان سعودی

دو شنبه 21 اسفند 1396 - 12:9:29
برگزاری  رزمایش  نظامی مشترک امریکا و عربستان سعودی

تهران- الکوثر: نیروهای زمینی امریکا و عربستان سعودی مانور نظامی با عنوان " دوستی 2018 " برگزار می کنند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مانور مشترک نیروهای زمینی امریکا و عربستان سعودی که از  دیروز در منطقه شمالی عربستان سعودی آغاز شده است، چند هفته طول خواهد کشید.

این رزمایش چهارمین رزمایش  زمینی امریکا و عربستان سعودی است که با ه دف تقویت روابط نظامی، همکاری، افزایش هماهنگی و یکپارچگی روند برنامه ریزی ها بین دو کشور برگزار می شود.

در مانور مشترک دوکشور همچنین  توسعه بخشیدن به شرایط مختلف جنگی و روشهای جدید و سنتی جنگ شهری و  غیرشهری هدف قرار گرفته است.


اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف