آموختن آداب مهمان نوازی از حضرت ابراهیم(ع)

جمعه 25 اسفند 1396 - 12:36:12
آموختن آداب مهمان نوازی از حضرت ابراهیم(ع)

تهران- الکوثر: در سوره مبارکه ذاریات آیات 24 تا 27 مهمان نوازی پیامبر بزرگ خدا حضرت ابراهیم(ع) شرح داده شده است که می‌تواند درس مهمان نوازی برای ما مسلمانان باشد.

در این آیات شریفه آمده است: آیا داستان مهمانان گرامى ابراهیم به تو رسیده است؟ آنگاه كه بر او وارد شدند و سلام گفتند. (ابراهیم در پاسخ) گفت: سلام، شما را نمى‏شناسم. پس پنهانى به سراغ خانواده خود رفت و گوساله فربه و بریان شده‏اى را آورد. پس غذا را نزدیك مهمانان گذارد. ولى با تعجب دید دست به سوى غذا نمى‏برند، گفت: چرا نمى‏خورید؟!

از این آیات و آیات پس از آن می‌توان نکات زیر را در باب آداب مهمانی استخراج کرد:

-مهمان، محترم است. مهمان، وقتى وارد شد، سلام كند. جواب سلام او لازم است.

- صاحب خانه دور از چشم مهمان به سراغ تهیه غذا برود. غذا را در خانه و به كمك خانواده تهیه كنیم. «الى أهله» پذیرایى سریع باشد. «فجاء» (حرف «فاء» نشانه سرعت و زمانى كوتاه است) بهترین غذاها فراهم شود.

- مهمان را نزد سفره نبریم، بلكه سفره را نزد مهمان بیاندازیم. «فقرّبه الیهم»

-از مهمان نپرسیم كه غذا خورده‏اى یا نه. «فراغ الى أهله فجاء» (حضرت ابراهیم بدون پرسش به سراغ خانواده و تهیه غذا رفت)

- شخصاً از مهمان پذیرایى كنیم. «فجاء» (خود حضرت غذا آورد) غذا در دسترس مهمان باشد. «فقرّبه الیهم»

-مهمان غذا را بپذیرد و میل كند، كه صاحب خانه دغدغه نداشته باشد. «الا تأكلون» اول پذیرایى، بعد گفتگو. «فجاء بعجل سمین...» بعد پرسیدن.


 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف