البخيتي بيانات وليعهد عربستان عليه يمن را كينه توزانه خواند

یک شنبه 5 فروردین 1397 - 10:16:58
البخيتي بيانات وليعهد عربستان عليه يمن را كينه توزانه خواند

عضو دفتر سياسي جنبش انصار الله يمن معتقد است، اظهارات وليعهد عربستان در گفتگو با روزنامه آمريکايي واشنگتن پست، بيانگر رويکرد واقعي عربستان به گروههاي مختلف يمني است.  

به گزارش پايگاه اينترنتي الكوثر، محمد البخيتي در گفتگو با الجزيره درباره اظهار نظر وليعهد عربستان در گفتگو با واشنگتن پست مبني بر اينکه گزينه ما در يمن انتخاب ميان بد و بدتر است و گزينه ديگري در اين کشور وجود ندارد، گفت،  اين اظهارات بيانگر نگرش کينه توزانه ايشان به يمن است، رويکردي که بايد آن را رويکرد واقعي عربستان دانست و همه مردم يمن بايد چنين واقعيتي را درک کنند. بر اساس اين نوع نگرش تمامي هسته ها و گروههاي سياسي يمني، نامطلوبند، تفاوتي نيست آن گروه جنبش اخوان المسلمين باشد يا انصار الله اما در ميان اين دو گزينه انصار الله بدتر است اما در نقطه مقابل اخوان المسلمين بايد بداند اگر انصار الله از ميان برداشته شود آن وقت اخوان المسلمين در نگاه عربستان گزينه بدتر خواهد شد، در نتيجه همه گروههاي سياسي يمني بايد در انديشه هايشان و در روابطشان با کشورهاي متجاوز تجديد نظر کنند. اين کشورها خيرخواه يمن نيستند. اين موضوع به ويژه پس از آنکه طمع ورزي هاي متجاوزان در مناطق جنوبي يمن به اثبات رسيد آشکارتر شده است، با اين حساب بر ماست تا با هدف بهبود شرايط سياسي داخلي در پي راه  حل داخلي بر آييم. 
وي افزود، در اظهارات گذشته بن سلمان نيز شاهد نفرت پراکني و کينه ورزي هايش عليه اخوان المسلمين، چه در داخل يا خارج عربستان، بوده ايم. آنچه از زبان او در اين زمينه بيان مي شود تنها در حد نظريه نيست بلکه از سياست هاي اجرايي و عملي عربستان به شمار مي آيد.
البخيتي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا در ديدار اخير با طرف عربستاني در مسقط درباره اظهار نظرهاي وليعهد هم سخني به ميان آمده است، گفت، ما در اساس با ديدارهاي مستقيم با مقامات عربستان، البته به شرطي که براي رسيدن به صلحي باشد که در آن سلامت همگان تضمين مي شود، مخالف نيستيم، حتي در گذشته ديدارهايي هم وجود داشت اما هيچ ديدار جديدي با آنان در مسقط نداشتيم. البته ممکن است رايزني هايي غير مستقيمي داشته باشيم زيرا همه ما در منطقه برادريم و نياز داريم به عنوان مسلمان يا عرب رايزني هايي داشته باشيم. يکي از اهداف ما توقف جنگ و آغاز روند سياسي در داخل است که بايد از طريق گفتگو ميان گروههاي سياسي مختلف يمن انجام شود تا براي پر کردن خلاء قدرت اجرايي کشور توافق شود، يعني بايد رئيس جمهوري توافقي برگزيده و براي سه تا پنج سال، دولت وحدت ملي تشکيل شود تا پس از آن شاهد برگزاري انتخابات باشيم. اما مشکل اين است که در اين زمينه عربستان  تصميم گيرنده نيست  بلکه اين آمريکاست که براي عربستان تصميم مي گيرد و آمريکا هم در پي افزايش اختلافات در منطقه است، سياستي که با نشان دادن چراغ سبز براي آغاز جنگ عليه برخي کشورهاي منطقه همچون يمن و يا ايجاد بحران همچون بحران عربستان و امارات عليه قطر آشکار مي شود. در نتيجه مشکل اين است که عربستان و امارات خدمت دهنده به آمريکا هستند. اين دو کشور حتي بدون اينکه آمريکا از آنان خدمتي را بخواهد وظيفه خود مي دانند  به واشنگتن خدمت رساني کنند، وقت آن رسيد که همه ملت هاي منطقه اين واقعيت ها را درک کنند.
 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف