امنيت كويت در گرو همگرايي با چه كشورهايي است ؟

یک شنبه 5 فروردین 1397 - 10:45:3
امنيت كويت در گرو همگرايي با چه كشورهايي است ؟

معاون اول نخست وزير و وزير دفاع کويت ضمن اشاره به لزوم ارتباط قوي با شوراي همکاري خليج فارس بر تمايل واقعي کشورش براي همگرايي ونزديک شدن به ايران و عراق تاکيد کرد.


به گزارش پايگاه اينترنتي الكوثر ، خبرگزاري "ابنا" به نقل از شيخ ناصر الصباح نوشت : «به هيچ وجه امکان ندارد در امنيت باشيم مگر اين که به اين دو کشور نزديک شويم».
وي طي اظهاراتي در همايش سرمايه گذاري کويت گفت: «اگر در قبال همسايگان خود احساس راحتي نکنيم همواره مضطرب خواهيم بود و قادر به اتخاذ سياست درهاي باز در برابر جهان نخواهيم بود». وي افزود: «بايد اعتراف کنيم ايران کشوري بزرگ است که تاريخ برجسته اي دارد. مسائل سياسي گذرا هستند اما عنصر انساني همواره حاکم و مسلط خواهد بود».
شيخ ناصر الصباح با اشاره به لزوم همکاري با ساير شرکا براي دستيابي به همگرايي با ايران و عراق و کمک به اين دو کشور  افزود: «دوست واقعي بايد دوست خوبي باشد. انسان بايد به همسايگان خود کمک کند. چه آنها از او خوششان بيايد يا نه. همچنين بايد در جهت ايجاد رابطه اي سالم و خوب تلاش شود تا همه زندگي بهتري داشته باشند».
­

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف