سعودی‌ها چقدر مطالعه می کنند و چه می خوانند؟

یک شنبه 12 فروردین 1397 - 15:32:34
سعودی‌ها چقدر مطالعه می کنند و چه می خوانند؟

بیروت- الکوثر: یکی از راه های تشخیص ذائقه فرهنگی یک جامعه، مطالعه روی میزان مطالعه و نیز موضوعات مطالعه افراد آن جامعه است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، به عنوان نمونه در کشوری که مجلاتی با موضوعات اسلحه و جنگنده ها بیش از مجلات آشپزی مشتری دارند، نشان از نوعی روحیه اقتدار گرایی و نظامی گری در جامعه است. در جامعه سعودی پژوهشی میدانی صورت گرفته تا نشان دهد که سعودی ها بیشتر کدام موضوعات را مطالعه می کنند. جالب است که موضوعات دینی بالاتر از همه قرار دارند. این نشان می دهد جامعه سعودی هنوز بافت سنتی خود را از دست نداده و دین به عنوان عامل وحدت بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر هویت سعودی نیز با دین تعریف می شود و نهادهای دینی دارای قدرت فراوانی در عرصه فرهنگی و اجتماعی می باشند. آمار ارایه شده برای جامعه سعودی نشان می دهد حوزه سیاست با 9 درصد جز سه رده پایانی جدول است که این گواهی است بر انکه جامعه سعودی تحت تاثیر ساخت قبیله‌ای کنش سیاسی را تعریف می کند. قبیله گرایی نقش اساسی در سیاست دارد و کنش سیاسی مدرن هنوز جایی در سیاست سعودی ندارد. به عبارت دیگر حوزه سیاست اصلا برای مخاطب سعودی جذاب نیست.

اولویت‌ها و آمار ارائه شده برای جامعه عربستان به شرح ذیل است:

1. موضوع دینی 28 درصد 2. موضوع فرهنگی 27 درصد 3. موضوع اجتماعی 16 درصد 4. سرگرمی 12 درصد 5. علوم تربیتی 10 درصد 6. سیاسی 9 درصد 7.تکنولوژی 9 درصد 8. اقتصادی 5 درصد.

این پژوهش همچنین نشان داده است که میزان مطالعه در عربستان با سن رابطه معکوس دارد و جوانان کمتر از میانسال ها مطالعه می کنند. این پژوهش با تقسیم بندی مناطق مختلف عربستان نشان داده است که مناطق توسعه یافته تر از میزان مطالعه بالاتری برخوردار هستند.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی فارسی شبکه الکوثر اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف