آیا مدارس کشور 14 و 15 فروردین تعطیل است؟

دو شنبه 13 فروردین 1397 - 11:45:26
آیا مدارس کشور 14 و 15 فروردین تعطیل است؟

وضعیت تعطیلی مدارس فردا و پس فردا

مدارس کشور از روز سه شنبه باز بوده و فعالیت آنها در سال 97 آغاز می شود.

با توجه به پایان تعطیلات نوروزی از فردا،برخی شایعات در خصوص اینکه روزهای سه شنبه و چهارشنبه مدارس تعطیل است تا با توجه به اینکه پنج شنبه و جمعه مدارس تعطیل است خانواده ها بتوانند سر فرصت از مسافرت بازگردند.

 معاون اطلاع رسانی آموزش و پرورش در این باره به میزان گفت:همانگونه که قبل از نوروز مدارس تا روز آخر کاری باز بودند، مدارس کشور از روز سه شنبه آغاز شده و به فعالیت خود ادامه می دهند.

 وی ادامه داد:موضوعاتی که در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی مطرح می شود، مورد تائید نیست.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف