کتیبه زراندود عصر صفوی.. "المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمة"

دو شنبه 13 فروردین 1397 - 13:40:37
کتیبه زراندود عصر صفوی.. "المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمة"

ایران - الکوثر

بخشی از کتیبه یک محراب به خط نستعلیق زراندود مربوط به عصر صفوی محفوظ در موزه آقاخان

"المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمة"
سلام الله علیهم اجمعین

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف