محمد بن سلمان دست نشانده مافیای اسرائیلی

چهار شنبه 15 فروردین 1397 - 9:32:51
محمد بن سلمان دست نشانده مافیای اسرائیلی

مواضع ولیعهد عربستان در رابطه با رژیم اسراییل و چرخش های 180 درجه ای او در سیاست داخی وخارجی، نقش مافیای صهیونیستی در کودتای خزنده و به قدرت رساندن محمدبن سلمان را آشکار می کند.

تهران- الکوثر:   احمدکاظم زاده کارشناس مسائل خاورمیانه می نویسد: از زمانی که سیاست های داخلی و خارجی عربستان چرخش 180 درجه ای پیدا کرد تا حدودی حدس زده می شد که که در این چرخش مافیای صهیونیستی نقش دارند. زیرا این چرخش تقریبا همزمان بود با نخستین گام های عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی و درست در این ایام بود که تهاجم عربستان به یمن آغاز شد که درآن دقیقا از همان تاکتیک ها و استراتژی های نظامی همچون زمین سوخته استفاده می شود که رژیم صهیونیستی بارها در جنگ علیه فلسطینی ها بخصوص در غزه از آن استفاده کرده است .
البته ماجرا تنها به عرصه نظامی ختم نشده و حتی به نوعی می توان نقش محافل صهیونستی را در طراحی آنچه که از آن به عنوان طرح توسعه 2030محمد بن سلمان یاد می شود ، مشاهده کرد . بخشی از این طرح با طرح جدید دیگری موسوم به معامله قرن عجین شده که قرار است بخشی از هزینه های حل و یا به عبارت دقیقتر امحاء فلسطین از جیب عربستان تامین شود.
در این میان هر قدمی که عربستان و به طور مشخص جناح کودتاگر به سرکردگی محمد بن سلمان به سمت رژیم صهیونیستی برداشته به عمد صدها فرسخ را از ایران دور کرده و پل های پشت سر خود را با ایران به کلی تخریب کرده است . در این راستا محمد بن سلمان با زیر پا گذاشتن اصول و قوانین دیپلماتیک بدترین اهانت ها را علیه نظام ، دولت ، ملت و رهبران ایران مرتکب شده است که در همه آنها کاملا نیت پلید وی و گردانندگان آن در تحریک تهران پیداست و به همین علت هم جمهوری اسلامی ایران سیاست خویشتن داری را در قبال رویکرد هتاکانه و غیرمودبانه محمد بن سلمان در پیش گرفته است .
الفاظ و تعابیری که محمد بن سلمان در رویکرد هتاکانه خود علیه ایران بکار می گیرد به قدری به اظهارات مسئولان صهیونیستی و در راس آن نتانیاهو شبیه است که عملا وی را به سخنگوی این رژیم و نتانیاهو تبدیل کرده است .اگر تا پیش از این گفته می شد که محمد بن سلمان با کمک افرادی چون انور عشقی ، عادل الجبیر و ترکی الفیصل در عربستان کودتا کرده اما اکنون مشخص می شود که این رژیم صهیونیستی است که موفق شده است با کمک عوامل نفوذی خود به کودتا دست زده و دولت دست نشانده خود را به سرکردگی محمد بن سلمان در ریاض بر سر کار آورده و اکنون سوال این است که آیا مردم عربستان از سیاست های غیرمتعارف محمد بن سلمان در دوری از فلسطین و آرمان های عربی و نزدیکی به رژیم صهیونیستی تمکین خواهند کرد و یا در پی فرصتی مناسب برای ابراز مخالفت خود هستند؟


اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف