حضور کودک فلسطینی با پرچم کشورش در مقابل نظامیان صهیونیست

چهار شنبه 15 فروردین 1397 - 18:27:8

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید