و اینگونه است که مقاومت در دل و جان مردم فلسطین جای دارد..

شنبه 18 فروردین 1397 - 9:44:33
و اینگونه است که مقاومت در دل و جان مردم فلسطین جای دارد..

اسماعیل هنیه رهبر حماس زیر تابوت کودک شهید "حسین ماضی" که در دومین‌ جمعه تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت در شرق غزه شهید شد.

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف