استقبال بی نظیر از افتتاح قمارخانه در عربستان سعودی

شنبه 18 فروردین 1397 - 22:50:14

مقامات دولت عربستان سعودی تصمیم دارند شهری تفریحی به سبک و سیاق شهر لاس وگاس آمریکا در نزدیکی شهر ریاض پایتخت سیاسی این کشور بسازند. بر اساس قوانین عربستان، قمار و می گساری جرم محسوب شده و مجازات های سنگینی دارد!

اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف