انگلیسی ها درحمایت از راهپیمایی بازگشت به خیابان ها آمدند

شنبه 18 فروردین 1397 - 21:3:33
انگلیسی ها درحمایت از راهپیمایی بازگشت به خیابان ها آمدند

تظاهرات ضداسرائیلی لندن در حمایت از راهپیمایی بازگشت آغاز شد

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا