جای خالی دانش آموز شهید فلسطینی در کلاس

یک شنبه 19 فروردین 1397 - 16:21:32
جای خالی دانش آموز شهید فلسطینی در کلاس

صندلی علاء الدین الزاملی، دانش‌آموزی که طی شرکت در دومین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت با شلیک نیروهای اسرائیلی شهید شد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف