آموزش حج (محرّمات احرامِ مشترك بين مرد و زن )

دو شنبه 20 فروردین 1397 - 11:9:58
آموزش حج (محرّمات احرامِ مشترك بين مرد و زن )

1 ـ استفاده از بوى خوش و عطريّات

عطر زدن به لباس

عطر زن به بدن

پوشيدن لباسى كه بوى عطر مى دهد

خوردن چيزى كه بوى خوش دارد مانند غذايى كه زعفران در آن است

بوييدن گلها و سبزى هاى خوشبوى غيرصحرايى

 

چند مسأله:

(1 - خوردن و بوئيدن ميوه هاى خوشبو، مانند «سيب» و «به» مانع ندارد.

2 - خريد و فروش عطريات، در حال احرام جايز است ولى استعمال يا بوئيدن آن، هر چند براى امتحان هم باشد حرام است.

3 - استفاده از صابون و خميردندان خوشبو بنابر احتياط واجب در حال احرام جايز نيست .)

2 ـ نگاه كردن در آينه

نگاه كردن در آينه براى آرايش كردن حرام است

اگر نگاه كردن در آينه براى زينت نباشد مانند نگاه كردن راننده براى آنكه پشت سر خود را ببيند، اشكال ندارد

نگاه كردن به اجسام صاف و صيقلى و همچنين به آب زلال اگر خاصيّت آينه را داشته باشد و براى زينت نگاه كند حرام است

نگاه كردن در دوربين عكاسى و عكس گرفتن با آن در حال احرام اشكال ندارد

 

3 ـ انگشتر به دست كردن براى زينت

انگشتر به دست كردن براى زينت حرام است

انگشتر به دست كردن براى ثواب آن جايز است

انگشترى را كه پيش از احرام به دست داشته، هر چند زينتى باشد لازم نيست براى احرام از دست خود بيرون آورد

انگشتر به دست كردن اگر زينت باشد هرچند قصد نكند احتياط در ترك آن است

 

4 - حنا بستن

حنا بستن اگر براى زينت باشد حرام است

اگر براى زينت حنا نبسته، ولى زينت محسوب  شود حرام است

اگر حنا بستن زينت باشد هرچند قصد نكند احتياط در ترك آن است

حنا بستن قبل از احرام هر چند اثر آن تا وقت احرام باقى مى ماند، اشكال ندارد، ولى بهتر است حنا نبندد

5 ـ روغن ماليدن به بدن

ماليدن روغن به بدن در حال احرام حرام است هر چند بوى خوش نداشته باشد

ماليدن روغن به بدن قبل از احرام ، اگر بوي خوش دارد و بوى آن تا وقت احرام باقى مى ماند جايز نيست

ماليدن روغن به بدن قبل از احرام اگر بوى خوش ندارد ، يا بوى آن تا وقت احرام باقى نمى ماند جايز است

ماليدن روغن به بدن از روى ناچارى جايز است ، و چنانچه بوى خوش داشته باشد ، كفاره دارد

خوردن روغن با بوى خوش حرام است و اگر بوى خوش نداشته باشد اشكالى ندارد

 

6 ـ زدودن مــو

زدودن مو در حال احرام از بدن خود ، يا از بدن ديگرى ، چه كم باشد يا زياد ، حرام است

كندن ، تراشيدن و چيدن مو در حال احرام حرام است

چند مسأله:

1 ـ اگر هنگام وضو يا غسل، بدون قصد، مويى كنده شود، اشكال ندارد.

2 ـ زدودن مو در حال ناچارى اشكال ندارد، مثل موى چشم اگر اذيت كند.

3 ـ اگر دست به سر يا صورت خود بكشد (در غير وضو يا غسل) و يك مو يا بيشتر كنده شود، احتياط مسحتب است به قدر يك مشت گندم و آرد و امثال آن بدهد.

7 ـ بيرون آوردن خون از بدن

در حال احرام خون گرفتن با سرنگ و مانند آن و نيز خاراندن بدن كه باعث در آمدن خون شود حرام است

در حال احرام مسواك زدن كه باعث در آمدن خون از لثه ها شود حرام است

چند مسأله:

1 ـ بيرون آوردن خون از بدن در حال ناچارى، مثلاً براى تشخيص بيمارى اگر خون گرفتن لازم باشد، اشكال ندارد.

2 ـ بيرون آوردن خون از بدن ديگرى; مثل خون گرفتن پزشك مُحرم از بدن بيمار يا كشيدن دندان او، هر چند خون بيايد اشكال ندارد.

3 ـ خاراندن بدن و مسواك كردن دندانها اگر خون بيرون نيايد و خمير دندان خوشبو نباشد، اشكال ندارد.

4 ـ تزريق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولى اگر سبب بيرون آمدن خون از بدن مى شود تزريق نكند مگر در صورت نياز و ضرورت.

بيرون آوردن خون از بدن

8 ـ ناخن گرفتن

چيدن و كوتاه كردن ناخن، در حال احرام، حرام است، و فرقى در اين مسأله بين ناخن دست و پا نمى باشد.

در گرفتن ناخن فرقى نيست كه با قيچى بچيند يا چاقو و يا ناخن گير.9 ـ كشيدن دندان

كشيدن دندان بدون خونريزى نه حرام است و نه كفاره دارد

در صورتى كه كشيدن دندان ضرورت پيدا كند و منجر به خونريزى شود احتياط مستحب آن است كه يك گوسفند كفاره بدهد

10 ـ كندن درخت و گياه حرم

كندن و قطع كردن درختان و گياهانى كه در محدوده حرم روييده است بر مُحرم و غيرمُحرم حرام است و اين از محرمات مخصوص حَرَم است.

* در اين موارد كندن درخت و گياه حرم جايز است:

درخت يا گياهى كه در منزل مُحرم روئيده و خودش آن را كاشته است.

درخت خرما و ساير درختانى كه ميوه مى دهد.

گياهى به نام اِذْخِر (1)

اگر در حال راه رفتن به طور متعارف، گياهى كنده شود اشكالى ندارد.

-----------

(1) -   اِذْخِر: كور گياه، گزنه دشتى، گياهى است با شاخه هاى باريك، برگهايش ريز و سرخ رنگ يا زرد و تندبو، داراى شكوفه هاى سفيد، بيخ آن ستبر، ساييده برگ و بيخ آن را در عربى غسول مى گويند و با آن دست مى شوين


برای عضویت در کانال تلگرامی فارسی شبکه الکوثر کلیک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف