آموزش حج (محرّمات مخصوص مردان )

دو شنبه 20 فروردین 1397 - 12:26:22
آموزش حج (محرّمات مخصوص مردان )

1 ـ پوشيدن جامه دوخته

پيراهن دوخته

زير جامه دوخته

قبا و امثال آن حرام است

كمربند دوخته و هَميان (1) پول به كمر بستن در حال احرام جايز است

اگر مرد محرم به لباس دوخته احتياج پيدا كرد جايز است بپوشد، ولى بنابر احتياط واجب بايد يك گوسفند كفاره بدهد

پوشيدن لباس دوخته

2 ـ پوشيدن آنچه تمام روى پا را مى گيرد

مرد مُحرم نبايد چيزى مانند كفش، جوراب، و هر چيز ديگرى كه تمام روى پا را مى گيرد، بپوشد.

پوشيدن دمپايى يا كفشى كه بندهاى پهنى دارد، ولى تمام روى پا را نمى گيرد اشكال ندارد.

اگر لباس احرام يا چيز ديگرى روى پا بيفتد و آن را بپوشاند اشكال ندارد.

پوشيدن آنچه تمام روى پا را مى گيرد

3 ـ پوشاندن سر

پوشاندن سر يا قسمتى از آن با اشياى پوشاكى مانند كلاه حرام است

خشك كردن سر با حوله اشكال ندارد مگر آنكه حوله را بر تمام سر بياندازد و سر را با آن خشك كند

فرو بردن سر در آب حرام است ولى آب بر سر ريختن مانند زير دوش حمام رفتن اشكالى ندارد

حمل بار بر سر بنابر احتياط واجب جايز نيست

دستمالى كه براى سر درد به سر مى بندند اشكالى ندارد

گذاشتن سر بر بالش هنگام خواب و نيز گذاشتن دست ها بر سر اشكالى ندارد

4-رفتن زير سايه

مردان محرم هنگام حركت در مسير بين دو منزل; مثلا از ميقات تا مكّه نبايد زير سايه بروند.

زير سايه رفتن در بين راه، هنگام توقّف در رستوران، يا حركت از زير پل يا سقف پمپ بنزين اشكال ندارد.

اگر سايه بالاى سر نباشد، مثل سايه ديوار ماشين اشكال ندارد.

پس از رسيدن به منزل بنابر احتياط واجب هنگام تردّد در مكّه زير سايه نرود .

مردان محرم مى توانند در شب ، بر ماشين سقف دار سوار شوند مگر در شبهاى بارانى و سرد كه بنابر احتياط واجب نبايد ماشين سقف دار سوار شوند مگر اينكه مراعات اين احتياط موجب حرج شود.

كسى كه از داخل مكه براى احرام عمره مفرده به مسجد تنعيم مى رود، و از آنجا محرم مى شود، در برگشت به مسجدالحرام مى تواند زير سايه برود، چون هم اكنون، مسجد تنعيم داخل شهر مكه قرار گرفته است.

مردان محرم هنگام حركت در مسير بين دو منزل مثلاً از ميقات تا مكّه نبايد زير سايه بروند بنابر اين چتر بالاى سر گرفتن و يا نشستن در اتومبيل سرپوشيده و نيز نشستن در هواپيما حرام است

-----

(1) -   هَميان: كيسه پول، كيسه درازى كه در آن پول مى ريزند و به كمر مى بندند.


برای عضویت در کانال تلگرامی فارسی شبکه الکوثر کلیک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف