وبگردی: ترامپ درباره سوریه چه گفت؟

سه شنبه 21 فروردین 1397 - 9:10:10

ترامپ: اگر این کار، کار روسیه، سوریه یا ایران یا کار همه آنها با هم باشد، ما مشخص خواهیم کرد و بزودی پاسخ این سوال روشن خواهد شد.

اخبار سوریه را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف