خرید رای با دلارهای آمریکایی

چهار شنبه 22 فروردین 1397 - 10:1:15
خرید رای با دلارهای آمریکایی

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق که قرار است 12 می آینده (22 اردیبهشت) برگزار شود، صحبت هایی درباره رسیدن قیمت «برگه های رای» به بیش از 200 دلار و صرف هزینه های میلیون دلاری از سوی برخی از نامزدها و فراکسیون های سیاسی برای تلبیغات انتخاباتی، مطرح شده است.

تهران- الکوثر:   پایگاه روزنامه القدس العربی چاپ لندن درگزارشی به قلم «مشرق ریسان» نوشت: اطلاعات موجود حاکی ازآن است که بورس برگه های رای انتخابات، از 100 دلار آمریکا شروع می شود وتا 250 دلار برای هر رای می رسد.

«عبد الکریم النقیب» نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق وعضو ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری از شهروندان عراقی خواست که به وعده های نامزدها درروزهای انتخابات گوش ندهند زیرا اکثر این وعده ها، صادقانه نیست و کسی که قبل ازانتخابات کاری را انجام نداده است، پس ازانتخابات نیز کاری انجام نخواهد داد.

النقیب درگفت وگو با روزنامه القدس العربی، روند خرید آرای انتخاباتی را اقدامی توهین آمیز وغیراخلاقی توصیف کرد وگفت: شنیدیم که قیمت هر برگه رای انتخابات، بین 100 تا 200 دلار بوده است.

النقیب ادامه داد: برخی از نامزدها پول های بسیاری دارند که اغلب منابع آن غیرقانونی بوده و ازطریق سرقت بیت المال به دست آمده واز این پول ها برای خرید رای استفاده شده است.

آشکار است که حجم تبلیغات انتخاباتی نامزدها با توجه به میزان پول هایی که فراکسیون ها ونامزدها هزینه می کنند، متفاوت است.

النقیب از کمیساریای مستقل انتخابات عراق خواست به نقش خود درزمینه پرس وجو از نامزدها درباره منبع پول های واصله به دست آن ها برای تبلیغات انتخاباتی، عمل کند.

وی همچنین از کمیساریای مستقل انتخابات عراق خواست که برروند تبلیغات انتخابات و میزان پایبندی به اصول ورفتار انتخاباتی نظارت داشته باشد وهمچنین مراقب باشد که از بیت المال وامکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده نشود.

وی درادامه گفت: درصورتی که هریک از نامزدها، شروط تبلیغات را نقض کنند،کمیساریای مستقل انتخابات باید اقداماتی را به منظور لغو نامزدی وی انجام دهد.

دراین حال، «عبدالکریم النقیب» عضو ائتلاف الفتح گفت که پول هایی از طرف خارجی ها برای حمایت از نامزدها و گروه های سیاسی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاسی وارد عراق شده است.

وی افزود: پول هایی با اهداف سیاسی دراین انتخابات به منظور میزان تبلیغات انتخاباتی و خرید آرا واجرای برخی طرح ها وارد عراق شده است.

وی همچنین گفت: درصورتی که میزان دارایی یک نامزد، درمقایسه با درآمدهایی که به دست او می رسد، غیرمنطقی باشد، حتی اگر این نامزد، نماینده سابق پارلمان باشد،باید دید این مبالغ میلیونی که اکنون صرف تبلیغات می کند، از کجا آمده است، به ویژه اینکه حد وحدود منابع مالی او مشخص باشد.

وی تاکید کرد: ورود پول های خارجی به عراق با هدف به بازی گرفتن روند سیاسی عراق  است تا برخی کشورها درتصمیم گیری های سیاسی آینده این کشور نقش داشته و تاثیرگذار باشند.

روش های فریب دادن برای خرید آرای انتخابات، متعدد است که برخی از آن ها انتخاب ناظرانی برای گروه های سیاسی درمراکز و حوزه های رای گیری است.

هزاران نفر به عنوان «ناظر یک گروه سیاسی»، برای یک روز (روز رای گیری) در ازای پرداخت مبلغ مالی متفاوت، انتخاب می شوند. مشروط به اینکه، ناظر، به نامزدی که تعیین کرده است، رای دهد، و در مدت زمان حضور خود در حوزه رای گیری برای انتخاب آن نامزد تلاش کند.

«سعد المطلبی» عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، نیز در گفت و گو با القدس العربی از فریبکاری و تقلب برخی از گروه های سیاسی برای خرید آرا خبر داد و گفت: آن ها با تعیین هزاران نفر به عنوان ناظر گروه های سیاسی درمراکز و حوزه های رای گیری به مدت یک روز در ازای پرداخت مبالغی از 50 دلار تا 250 دلار به این کار اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: ما از حدود پنج هزار ناظر انتخابات برای هر نامزد سخن می گوییم و درنتیجه میلیون ها دلار به این افراد پرداخت می شود.درهمین حال، رعد الدهلکی نماینده استان دیاله ، درباره آنچه آن را « طرح هایی» با هدف ضربه زدن به امنیت این استان و محروم کردن برخی از اقشار از مشارکت درانتخابات آتی نامید، هشدار داد.

وی از کمیساریای انتخابات عراق خواست که مراکزی را برای رای دادن آوارگان اختصاص دهد تا آوارگان در استان دیاله بتوانند درانتخابات مشارکت کنند.

الدهلکی در بیانیه ای اعلام کرد: از اختصاص نیافتن مراکز انتخاباتی برای آوارگان عراقی در استان دیاله به منظور انتخاب نمایندگان موردنظرشان تعجب می کنم، زیرا آن ها به عنوان شهروندان عراقی حق طبیعی شان است که درانتخابات آتی شرکت کنند.، با وجود این که برگه را دارند، اما رسیدن به مناطق خودشان به علل خارج بودن از اراده شان مقدور نیست و این مساله نشان می دهد که برخی طرف ها تمایل به مشارکت آن اقشار ندارند تا ارای واقعی ساکنان این استان مشخص نشود وهدف از این کار، تغییر جغرافیای جمعیتی سیاسی است.

وی با بیان اینکه برخی ها به دنبال ضربه زدن به امنیت وثبات استان دیاله هستند، افزود درغیراین صورت، چه توجیهی برای جابجایی رئیس پلیس دیاله دراین زمان به ویژه اینکه این استان آماده برگزاری انتخابات پارلمانی می شود، وجود دارد.

وی ادامه داد: این گونه اقدامات نشان دهنده برنامه ریزی هایی با هدف اعمال فشار بر برخی از قشار دیاله به منظور مشارکت نکردن در انتخابات چه از طریق مانع تراشی در مشارکت آوارگان درانتخابات و یا از طریق مختل کردن امنیت این استان از طریق جابجایی رئیس پلیس این استان است.

وی ادامه داد: از کمیساریای انتخابات می خواهیم که مراکز انتخاباتی را برای رای دادن آوارگان در استان دیاله با هدف مشارکت آنان در انتخابات درنظر بگیرد. همچنین از فرمانده کل نیروهای مسلح می خواهیم که جابجایی رئیس پلیس استان دیاله رامتوقف کند و به هیچ طرفی اجازه ندهد که امنیت این استان را به بازی بگیرد.

وی درباره پیامدهای طرح هایی که با هدف ضربه زدن به امنیت و ثبات استان دیاله و محروم کردن برخی اقشار این استان از شرکت درانتخابات وجود دارد، هشدار داد.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اواخر مارس گذشته اعلام کرد تایید هر نامزد یا حزبی را که رسماً ثابت شود به طورغیرقانونی به برگه های رای دست یافته است، لغو خواهد کرد وهر کارمند کمیساریا را درصورت همکاری با هر طرف برای دستیابی به برگه های رای از طریق خرید و فروش، مجازات خواهد کرد.

درهمین ارتباط، شهرداری بغداد، قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات انتخاباتی را که با هماهنگی کمیساریای انتخابات تهیه شده است، منتشر ودرعین حال تاکید کرد که جدیت آن از دفعه های قبل بیشتر است و به گروه های سیاسی عراق درباره نقض این مقررات هشدار داد.

شهرداری بغداد درآن زمان در بیانیه ای اعلام کرد : قوانین تبلیغات انتخاباتی، با هدف پرهیز از به هم ریختن نظم و زیبایی شهر به ویژه اماکن تاریخی و فرهنگی و دینی، جدی تر از قبل است.

به موجب بیانیه یاد شده، شهرداری بغداد، چسباندن تبلیغات وعکس های نامزدها بر روی ساختمان های تاریخی و دینی، پل ها، دیوارهای ساختمان های دولتی، مدارس و نیز بیمارستان ها را منع کرده است.

منبع:

http://www.alquds.co.uk/?p=913536


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

کانال تلگرامی الکوثر فارسی اینجا

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف