بشار اسد کجاست؟

شنبه 25 فروردین 1397 - 10:52:56

تصویر حضور بشار اسد در کاخ ریاست جمهوری سوریه پس از تجاوز آمریکا، فرانسه و انگلیس

اخبار سوریه را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف