کشف تونل های مجهز تروریست ها در شهر دوما

دو شنبه 27 فروردین 1397 - 17:9:16

نمونه ای از تونل های زیرزمینی شهر دوما در غوطه شرقی دمشق که امروز توسط ارتش سوریه بعد از آزادسازی این شهر کشف شد.

 


اخبار سوریه را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف