وبگردی : فیلم هدف قرار دادن سر نوجوان فلسطینی توسط ارتش اسرائیل

شنبه 1 اردیبهشت 1397 - 17:35:12

اخبار فلسطین را اینجا پیگیری کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف