سکانس ماندگار؛ آیت الکرسی مادربزرگ برای آخرین بازمانده

شنبه 15 اردیبهشت 1397 - 10:38:22

تهران - الکوثر: سکانس ماندگار وبسیار زیبای فیلم «بازمانده» زنده یاد سیف الله داد که مادربزرگ خانواده فلسطینی در آخرین لحظات عمر خود با آرامش وصف ناپذیری آیت الکرسی را برای نوه خود بعنوان آخرین بازمانده این خانواده می خواند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف