پدر سید حسن نصرلله در انتخابات

چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397 - 13:15:57
 پدر سید حسن نصرلله در انتخابات

تصویر منتشر شده از رسانه های لبنانی نشان می دهد «سید عبدالکریم نصرالله» پدر «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در منطقه «البازویه» رای خود را به صندوق انداخته است.

 

 

اخبار لبنان را اینجا پیگیری کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف