روزنامه الاخبار مطرح کرد؛ دلايل ناکامي عربستان در يمن

شنبه 22 اردیبهشت 1397 - 12:25:31
روزنامه الاخبار مطرح کرد؛  دلايل ناکامي عربستان در يمن

بیروت- الکوثر: روزنامه الاخبار چاپ لبنان در مطلبي به دلايل شکست متجاوزان سعودي در يمن پرداخت.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،پايگاه اينترنتي روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت ؛ با وجود آنکه تجاوز به يمن وارد چهارمين سال خود شده است اما ملت يمن همچنان براي ادامه مبارزه تا رسيدن به استقلال شان به هر بها و جانفشاني که شده مصمم است و علل مختلفي دارد که ماهيت قبيله اي و وحدت و انسجام در رويارويي با متجاوزان و اشتياق به آزادي و رسيدن به استقلال کامل و دارا بودن حق حاکميت از مهم ترين آنهاست.
پايگاه اينترنتي روزنامه الاخبار چاپ لبنان با اعلام اين مطلب نوشت: بيش از سه سال بمباران و محاصره و گرسنه نگه داشتن براي به زانو در آوردن يمني ها و مجبور کردن آنان به تسليم ناموفق بوده است. قابليت پايداري ( که به عوامل وراثتي و معنوي و مادي مرتبط است) ويژگي غالب در اين کشور است و قبايل و اقشار مختلف اجتماعي يمن به اعزام نيرو به جبهه ها بدون آنکه خوف و ترس و ترديدي داشته باشند ادامه داده اند.
شايد آنچه ملت يمن در معرض آن قرار دارد در دوره معاصر و بر اساس گزارش هاي سازمان هاي بين المللي و در صدر آنان سازمان ملل متحد، شديدترين اقدامات عليه اين ملت باشد. اما تعداد اندکي از کشورها و ملت ها با آنچه که يمني ها با آن روبرو شده اند؛ مواجه بوده اند.
آنچه يمني ها با آن مواجه هستند در ميان تنها گذاشتن ملت يمن و توطئه و خيانت دور و نزديک صورت مي گيرد. يمني ها در هر مرحله از کشتارها و جناياتي که عليه آنان صورت مي گيرد از ميان آوارها و خرابه ها سر بر مي آورند و علامت پيروزي و به چالش کشيدن متجاوزان و اميد به آينده بهتر را که در آن سلطه آل سعود نباشد نشان مي دهند.
آنان با اين پافشاري و با درا ختيار داشتن فنون و تاکتيک هاي نظامي يک مکتب جديد در جهان و الگويي به وجود آورده اند که تاريخ از آن پيروي خواهد کرد.


اگر بخواهيم علل پنهان اين پايداري افسانه اي را خلاصه کنيم به شرح زير است:

ماهيت قبيله اي
ماهيت قبيله اي يمن که داراي عادات و سنت هايي است که در آن قدرت و استواري زيادي نهفته است با علم به اينکه قبايل حدود 85 درصد ساکنان يمن را تشکيل مي دهند و قبايل در طول تاريخ در شکل گيري دولت ها و حمايت از انقلاب هاي ضد استعماري نقش تاريخي داشته اند. اين نقشي است که در اين رويارويي نيز ظهور و بروز پيدا کرده است و قبايل مؤلفه اصلي کميته هاي مردمي در جبهه هاي نبرد در کنار ارتش هستند. 


علاوه بر اين ماهيت جغرافيايي ناهموار يمن و کثرت کوههاي صعب العبور و اراضي پهناور باعث شده است يمني ها سرسخت و مقاوم بار بيايند و به دشواري ها و تحمل سختي ها عادت کرده باشند و همين موضوع نيز در رويارويي با تجاوز ظهور و بروز يافته است تا جايي که مي توان گفت بهره برداري بهينه از ناهمواري هاي جغرافيايي در تاکتيک هاي انعطاف پذير و همواره در حال تغيير نظامي در ارتقاي سطح چالش بين ارتش و کميته ها از يک طرف و مهاجمان و هم پيمانان محلي اش در طرف ديگر، يک پايه و اساس قلمداد مي شود.

وحدت و انسجام ملي در رويارويي با تجاوز
با وجود تلاشهاي تبليغاتي کشورهاي عرب خليج فارس براي آنکه به « انصار الله» و ارتش يمن رنگ و بوي مذهبي بدهند اما يمني ها با قبايل و احزاب و مذاهبشان در رويارويي با ماشين جنگي « ائتلاف» که نتوانسته است آنان را به جز در موارد نادري دچار تفرقه کند متحد شده‌اند. اين وحدت را در تحولات در مناطق درگيري به ويژه در سواحل غربي مي توان ديد جاييکه قبايل «تهام» در نبرد در کنار « انصار الله » هستند و نيز در استان تعز که بزرگترين تجمع مذهب شافعي در آنجاست و ساکنان تعز در کنار ارتش و کميته هاي مردمي يمن مي جنگند و همچنين در فعاليتهاي ضد تجاوز شرکت مي کنند؛ مي توان مشاهده کرد تا جاييکه ناظران نمي توانند بين تظاهرات در صعده و تعز از نظر کثرت حضور مردم و شعارها نمي توانند تفاوت قائل بشوند. 


همين موضوع بر ساير استانها نيز مطابقت دارد و مردم با مذاهب و گروهها و قبايلشان با وجود تلاشهاي مکرر کشورهاي عرب خليج فارس براي نفوذ به بافت اجتماعي و بهره برداري از فقر و تهيدستي شهروندان در کنار هم هستند.همچنين يمني ها همواره اهتمام دارند که در ميدانها حضور يابند و پشت رهبري سياسي متحد باشند و با رهبري سياسي در آگاهي و رويارويي و مخالفت با سازش همراه هستند و با وجود کاهش سطح توسعه در يمن اما نسبت قابل توجهي از يمني ها آموزش ديده و فرهيخته هستند و همين بر قدرت يمني ها و آگاهي آنان تأثير مثبتي داشته است علاوه بر اينکه آنان به خودشان به عنوان يکي از بنيانگذاران قديمي ترين تمدنهاي منطقه افتخار مي کنند و آنها با هرگونه قيموميت خارجي بر يمن کاملا مخالفند.

اشتياق به آزادي و رسيدن به استقلال کامل
اشتياق به آزادي و رسيدن به استقلال کامل و دارا بودن حق حاکميت و اميد به اينکه يمن جايگاه طبيعي خودش را پيدا و نقش طبيعي اش را در منطقه ايفا کند و به آرمانهاي امت به ويژه آرمان فلسطين که يمني ها به آن پافشاري مي کنند و بر احياي آن علاقه مند هستند بي تفاوت نباشند. به همين سبب با وجود شرايطي که خود يمني ها دارند به مناسبت هاي مختلف از آرمان فلسطين حمايت مي کنند. 
همه اين عوامل باعث شده است کشورهاي «ائتلاف» نه تنها نتوانند به اهداف راهبردي خود در تجاوز به يمن دست پيدا کنند بلکه عربستان از يک کشور قوي و امن به يک کشور ناتوان و شکست خورده و با امينت کمتر از گذشته تبديل شود. عربستان هرقدر هم که در تشديد اقدامات نظامي بکوشد و براي کشتن رهبران ملت يمن و تعرض به آنان تلاش کند باز هم نمي تواند به خواسته اش برسد و در برابر اراده نبرد و قدرت به چالش طلبي يمني ها ناتوان باقي خواهدماند.


اخبار یمن را اینجا پیگیری کنید 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف