تصویر کودک هشت ماهه ای که توسط صهیونیستها به شهادت رسید !

سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 - 9:43:9
تصویر کودک هشت ماهه ای که توسط صهیونیستها به شهادت رسید !

تهران - الکوثر : لیلی نور الغندور کودک هشت ماهه فلسطینی در پی استنشاق گاز اشک آوری که نظامیان رژیم صهیونیستی شلیک کرده بودند در شرق غزه به شهادت رسید.

عکسهای بیشتر :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف