چه کسی برکرسی نخست وزیری عراق تکیه خواهد زد؟

چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 - 10:11:6
چه کسی برکرسی نخست وزیری عراق تکیه خواهد زد؟

پیش بینی مقام نخست وزیری عراق اگرچه همچنان زود هنگام است و هر کسی مبتنی برتحلیل خود، یافته های اطلاعاتی و شناختی که از عراق دارد و البته درباره موارد مبتنی بر آرزوهایش لباس نخست وزیری را برقامت یکی برازنده می‌بیند، اما آنچه قطعی است اینکه در این خصوص سه حالت از بقیه حالات محتمل تر و سه سناریو از بقیه سناریوها قریب به ذهن تر مینماید.

تهران- الکوثر:  ابورضا صالح ، کارشناس مسائل عراق در یادداشتی می نویسد:  براساس آخرین اعلانات  رسمی ستاد انتخاباتی عراق درخصوص تعداد کرسی‌های بدست آمده برای احزاب درانتخابات پارلمان چهارم همچنان دو گروه سائرون متعلق به مقتدا صدر و گروه فتح متعلق به حشدالشعبی ازسایر گروه‌ها بیشتر است و این درحالی است که اعلان رسمی تعداد آراء در دهوک و کرکوک درنیمه شب گذشته و اعلام 24 هزار رای برای حزب نصر عبادی و 18 هزار رای برای فتح عامری و قرار گرفتن آنان در رتبه های چهارم و پنجم این مناطق مساله جابجایی کرسیها را درسطح قابل توجهی محتمل کرده است و به همین خاطر برخی اخبار غیررسمی از قرارگرفتن لیست نصر در راس لیستهای عراقی حکایت میکند.

منابع مطلع میگویند حداکثر تا پنج شنبه کار اعلام نتایج و رسمیت یافتن انتخابات نهایی شود.

درچنین شرایطی رایزنیها برای تشکیل ائتلافها و معرفی نخست وزیر به مجلس آغاز شده است؛ مقتدا صدر طی توئیتی از کلیه گروههای حاضر در انتخابات باستثنای فتح و قانون درخواست کرده در ائتلاف مورد نظر او شرکت کنند و در همین حال اخبار حکایت از تشکیل جلساتی بمنظور رایزنی جهت ائتلاف میان عامری، مالکی و عبادی دارد.

بدیهی است هر یک از دو گروه صدرنشین مبتنی برنتایج رسمی اعلام شده تاکنون در شرایطی که بتوانند در قالب ائتلاف، نظرات مدعوین را در همراهی با خود جلب کنند موفق به معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه خواهند شد اما نکته مهم دراین میان معضلات و موانعی است که فراروی هرکدام از این گروهها وجود دارد.

درخصوص گروه سائرون اگرچه مقتدا صدر در سایه بهرمندی از حضور سازمانی در انتخابات و همچنین استفاده مطلوب از جامعه مدنی توانست درصدرلیستهای انتخاباتی موردنظر مردم قرارگیرد اما در این شرایط بامساله اساسی معرفی نخست وزیر مواجه خواهد بود، به باور تحلیلگران اگر چنانچه مقتداصدر گزینه ای بهغیر از عبادی را برای نخست وزیری مدنظر داشته باشد آنگاه احتمال عدم ائتلاف نصر با سائرون پیچیدگی خاص خود را پیدا خواهد کرد.

برخی از صاحبنظران معتقدند راه میانه فرا روی صدر در چنین حالتی این خواهد بود که از عبادی مطالبه برخی کرسی‌های وزارتی خاص را بنماید که درچنین حالتی چنانچه عبادی بر ضرورت استقلال رای خود تاکید کند بر پیچیدگیهای موجود افزوده خواهد شد.

اما در جناح مقابل اگرچه توافق اساسی فتح، نصر و قانون بر مخالفت با همه پرسی کردستان از یکسو و همراهی آنان بر مساله مبارزه با داعش و اخراج این گروه تروریستی از عراق دورنمای روشنی از ائتلاف را پیش روی ایشان قرار می‌دهد اما معضل اساسی این ائتلاف این خواهد بود که آیا روسای دو گروه نصر و قانون حاضر به همکاری باهم خواهند بود؛ گذشته نه چندان دور و تبلیغات انتخاباتی اخیر درسایه تمرکزهای هریک ازاین دو گروه برمسائلی خاص نشان از سخت بودن این احتمال دارد.

مگر آنکه هرسه گروه با لحاظ مصالحی اساسی تر و با هدف تصدی دولت چشم بر اختلافات گذشته ببندند و ادامه همکاری در آینده را درسایه حضور ضلع سومی بنام فتح در ادامه همکاریهای آینده شان راهگشا ارزیابی کنند.

سومین سناریو مبادرت گروه نصر به معرفی نخست وزیر درسایه ائتلاف با سایر احزاب است، این سناریو در شرایطی از بخت معرفی نخست وزیر بهرمند میشود که نتایج دومنطقه دهوک و کرکوک تغییراتی در تعداد کرسیها ایجاد کند و حزب عبادی را در مرتبه اول یا دوم بنشاند، دراین صورت سناریوی دوم با اندکی تغییر قابلیت اجرا میابد.

صرف نظر از اینکه سرانجام سناریوهای پیش گفته به کجا بیانجامد واقعیت آن است که نتیجه انتخابات عراق علی رقم مطلوب نبودن مشارکت نشان داد مردم این کشور نسبت به آینده عراق خوش‌بین هستند و عراقی مستقل از بیگانگان و عاری از مداخله خارجی راطلب میکنند، فقط میماند یک نکته و آنهم تمرکز دولت آینده بر مبارزه با فساد و تلاش برای تعمیق رویکردهای اقتصادی و معطوف به بازسازی و نوسازی کشوری است که برای حضور موثر درعرصه جهانی حرف‌های بسیار ویژه ای دارد.


اخبار عراق را اینجا پیگیری کنید

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف