غیبت بن سلمان در نشست شورای وزیران عربستان

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397 - 12:27:16
 غیبت بن سلمان در نشست شورای وزیران عربستان

تهران - الکوثر: محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در نشست شورای وزیران این کشور که به ریاست سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در کاخ سلام جده برگزار شد حضور نداشت