غیبت بن سلمان در نشست شورای وزیران عربستان

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397 - 12:27:16
 غیبت بن سلمان در نشست شورای وزیران عربستان

تهران - الکوثر: محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در نشست شورای وزیران این کشور که به ریاست سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در کاخ سلام جده برگزار شد حضور نداشت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف