نتایج و توصیه های برنامه چالشی و پرمخاطب «الوجه الاخر»

یک شنبه 6 خرداد 1397 - 18:19:11
نتایج و توصیه های برنامه چالشی و پرمخاطب «الوجه الاخر»

رمضان – الکوثر : پس از پخش چندین قسمت از برنامه الوجه الاخر در شبکه جهانی الکوثر که به مسئله میراث اسلامی و تدوین حدیث نبوی و تاریخ آن پرداخت تاکید شد وبلاگها و وبگاههای حدیثی ، کتب مقدس نیستند و تنها قرآن است که کتاب مقدس مسلمانان به شمار می رود و این وبلاگهای حدیثی از خطا و اشتباه مصون نیستند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، نتیجه گیری و توصیه های این برنامه پس از پخش ده قسمت از آن به شرح زیر است :

نتیجه گیری :

- کتب حدیث در دو مکتب شیعه و سنی از تحریف در وبلاگهای حدیثی در امان نبوده اند که این مسئله نشان می دهد متخصصان جعل حدیث به ساخت انواع حدیث مشغولند.

- کتب حدیث در هر دو مکتب شیعه و سنی از نفوذ روایات اسرائیلیات به تالیفات جدید ، قدیمی یا تاریخی در امان نبوده اند.

- هر دو مکتب بر ضرورت پاکسازی میراث اسلامی از توهمات ، جعل و تحریف تاکید دارند.

 

توصیه ها :

أول: ضرورت تشکیل کمیته ای از علمای حدیث در جهان اسلام برای آغاز طرح «سنت نبوی امانتی بر دوش امت محمد (ص)» که ماموریت آن به شرح زیر است:

1- تدوین ضوابطی برای علم اصطلاحات حدیثی 

2- احترام به منابع حدیثی هر دو مکتب بر اساس اصول پیشنهادی که قدر مشترک اقدام هر دو مدرسه به شمار می آید.

3- برچیدن ابهامات از همه متونی که به دروغ به پیامبر اسلام نسبت داده شده است و فرقه گرایی و فتنه در امت اسلام را خواستار است.

4- در پیش گرفتن روشی برای نقد متون و ضرورت ارائه این متون به اصول قرآن کریم و روش معصومین علیهم السلام و مطرح کردن هر آنچه با این دو منبع شریعت تعارض دارد. 

5- تایید نتایج اصلاحاتی که لازم است در برخی کتب صورت بگیرد.

دوم : تکیه بر مشترکاتی که همه مکاتب اسلامی دارند و فعالسازی و توضیح آن به منظور خارج کردن آن از علمی که تنها به متخصصان آن مربوط است و قرار گرفتن در اختیار همه امت و پیروان این مذاهب اسلامی.

سوم : تاکید بر اینکه این طرح تنها با هدف وحدت امت اسلامی صورت می گیرد که دشمن مشترک آنها ، آن را امت واحد می داند.

چهارم : عمل کردن همه موسسات اسلامی در سراسر جهان اسلام به مسئولیتهای خود در دفاع از سنت نبودی و به کار گرفتن تمام تلاش خود در ارائه توانمندیهای علمی و مشورتی به منظور موفقیت این طرح.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف