تصاوير بازداشت کودک خردسال فلسطيني + فيلم

پنج شنبه 17 خرداد 1397 - 0:9:20

تهران - الکوثر : نظاميان ر‍‍ژيم صهيونيستي به بازداشت اين کودک فلسطيني اقدام کردند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف