کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کارکنانش را از یمن خارج کرد

جمعه 18 خرداد 1397 - 9:41:18
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کارکنانش را از یمن خارج کرد

تهران - الکوثر: به گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ژنو، در پی مجموعه‌ای از حوادث و اخطارهای تهدیدآمیز علیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن، این سازمان 71 نفر از کارکنان خود را از این کشور خارج کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، خروج این افراد فعالیت‌های بشردوستانه این سازمان در زمینه خدمات جراحی، بازدید از بازداشتی‌ها، و طرحهای کمک رسانی برای دسترسی به آب سالم و غذا را فلج خواهد کرد.

دومینیک استیلهارت، مدیر عملیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، با صدور بیانیه‌ای با اشاره به حضور کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن از سال 1962، به روندهای خطرناکی که این سازمان اخیرا با آن مواجه شده است اشاره کرد. به گفته استیلهارت، "ممانعت از فعالیت، تهدید و هدف قرار دادن مستقیم در هفته‌های اخیر در کنار تلاش شدید برای استفاده ابزاری از سازمان ما، مشاهدات اخیر ما بوده است".

مدیر عملیات صلیب سرخ جهانی با اشاره به تهدیدات پر شمار گذشته علیه نمایندگی این سازمان در یمن، اظهار داشت: "ما نمی‌توانیم خطر بیشتری را بپذیریم و  این در حالیست که کمتر از 2 ماه پیش فردی مسلح یکی از کارکنان ما را به قتل رساند. امنیت کارکنان ما، که مورد تهدید طرفین مخاصمات هستند، اولویت مطلق و پیش شرط غیر قابل مذاکره ما برای حضور و فعالیت در یمن می‌باشد".

این بیانیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از طرفین مخاصمه می‌خواهد تضمین‌های واقعی، محکم و قابل اجرا به این سازمان بدهند تا این سازمان بتواند به کار خود در یمن ادامه دهد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ضمن اظهار امیدواری برای ادامه عملیات بشردوستانه به هدف پیشگیری و تسکین درد و رنج مردمی که در معرکه مخاصمه گرفتار شده‌اند، اعلام کرد این سازمان می‌بایست نخست موافقت کامل تمام طرفین درگیری‌ها را بر اساس تضمینهای محکم به دست آورد.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن در مدت 5 دهه حضور، به قربانیان مخاصمات مسلحانه و خشونت شامل آوارگان، خانواده مفقودین، بازداشتی‌ها، قربانیان مین، و افراد نیازمند مراقبت درمانی در صنعا، عدن، تعز، صعده و حدیده کمک کرده است. فعالیتهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همواره بر اصول بی طرفی، بی غرضی، تمرکز بر نیازهای قربانیان، و رویکرد یکسان به همه قربانیان استوار است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف